European Elections Dystopia for in-person sessions

⬆️ ⬆️

If you were a participant or a moderator in a session on the topic of European Elections in 2024, please provide us with additional information through the questionnaire above. 

European Dystopia for sessions

Please fill out the following questionnaire if you were a participant in or a moderator of a session.

73 ľudí! Pozvite svojich priateľov, aby odpovedali

Newsletter

Získajte informácie o všetkých našich nových projektoch, získajte aktuálne informácie o aktívnych projektoch a prispievajte tam, kde je to najviac potrebné!