PopAI

Skúmanie hlavných obáv a postojov občanov v súvislosti s využívaním umelej inteligencie orgánmi činnými v trestnom konaní (LEA).

POP AI POP AI (Európsky pozitívny súhrnný prístup k nástrojom AI na podporu presadzovania práva a ochrany súkromia a základných práv) je projekt, ktorého cieľom je posilniť dôveru v umelú inteligenciu (AI) v oblasti bezpečnosti prostredníctvom zvýšeného povedomia, neustálej sociálnej angažovanosti a konsolidovanej znalosti o danej téme a ponúka jednotný európsky pohľad na orgány činné v trestnom konaní (LEA). Cieľom je vytvoriť ekosystém, ktorý bude tvoriť štrukturálny základ pre udržateľné a inkluzívne európske centrum AI pre presadzovanie práva. .Selecting the best solutions for AI in law enforcement

Choose the ideas that you think will make AI tools used by law enforcement more accountable, safer and ethical.

96 ľudí! Pozvite svojich priateľov, aby odpovedali

Newsletter

Získajte informácie o všetkých našich nových projektoch, získajte aktuálne informácie o aktívnych projektoch a prispievajte tam, kde je to najviac potrebné!