PopAI

Skúmanie hlavných obáv a postojov občanov v súvislosti s využívaním umelej inteligencie orgánmi činnými v trestnom konaní (LEA).

POP AI POP AI (Európsky pozitívny súhrnný prístup k nástrojom AI na podporu presadzovania práva a ochrany súkromia a základných práv) je projekt, ktorého cieľom je posilniť dôveru v umelú inteligenciu (AI) v oblasti bezpečnosti prostredníctvom zvýšeného povedomia, neustálej sociálnej angažovanosti a konsolidovanej znalosti o danej téme a ponúka jednotný európsky pohľad na orgány činné v trestnom konaní (LEA). Cieľom je vytvoriť ekosystém, ktorý bude tvoriť štrukturálny základ pre udržateľné a inkluzívne európske centrum AI pre presadzovanie práva. .Žiadne aktívne dotazníky

Náš ďalší dotazník je na ceste: zostaňte naladení!

Newsletter

Získajte informácie o všetkých našich nových projektoch, získajte aktuálne informácie o aktívnych projektoch a prispievajte tam, kde je to najviac potrebné!