European Elections Dystopia for in-person sessions

⬆️ ⬆️

If you were a participant or a moderator in a session on the topic of European Elections in 2024, please provide us with additional information through the questionnaire above. 

European Dystopia for sessions

Please fill out the following questionnaire if you were a participant in or a moderator of a session.

Praeguseks on oma arvamust avaldanud 122 inimest. Kutsu oma sõpru küsimustikule vastama

Uudiskiri

Tutvu Euroopa Kodanike Tegevuse Teenistuse (ECAS) projektidega ja panusta sinna, kus on seda kõige rohkem vaja!