Tallinlased,
teeme üheskoos õhu puhtaks!

This project is finalized.
Thank you for your contribution!

Miks meil on sinu abi vaja

Puhas õhk on meie tervise ja igapäevase heaolu jaoks ülioluline – selle kättesaadavust peetakse lausa inimõiguseks. Kahjuks on kokkupuude ebatervisliku õhuga vägagi paljude inimeste jaoks igapäevane reaalsus nii ELis kui ka mujal.

Õhusaaste on laiahaardeline ja riikidevaheline probleem. Seetõttu peavad lahendused saaste vähendamiseks ja tervisliku õhukvaliteedi saavutamiseks olema sama laiahaardelised ja võtma arvesse elanike seisukohti kõikjal Euroopas.

Teeme üheskoos õhu puhtaks! Meie küsimustikku täites annad oma panuse, et koosloomes sünniks parimad ettepanekud seadustesse, mis aitaksid kaasa õhusaaste vähendamisele ning kvaliteetse õhu tagamisele meile kõigile.


Mis on koosloome (crowdsourcing)?

Koosloome (Crowdsourcing) on paljude osapoolte koostöö, mille eesmärgiks on lahendada probleeme ja luua midagi uut, näiteks toode, teenus või protsess.


Tutvu meie projektiga

CODE Europe on riikidevaheline e-demokraatia platvormide testprojekt poliitikate koosloomeks ja e-osaluse uurimiseks. Projekti eesmärkideks on anda viie riigi kodanikele võimalus teha seadusettepanekuid, mis aitaksid luua lahendusi Euroopa õhukvaliteedi probleemidele, kasutada sotsiaalset kuulamist* et seeläbi koguda arvamusi õhukvaliteedi kohta ning lisaks töötada välja universaalne metoodika e-osaluse kogemuste hindamiseks ja juhised eetilise sotsiaalse kuulamise rakendamiseks.
* Sotsiaalne kuulamine on protsess, mille käigus kogutakse ja analüüsitakse veebiallikatest andmeid inimeste hinnangute, ootuste ja ettepanekute kohta.What are we crowdsourcing?

ECAS crowdsourcing platform hosts various projects. Please check below those that are the currently active and waiting for your contribution. Please visit a project's page and make an impact by answering just a couple of questions!

popAI
European Dystopia
Citizenship Awards